Biogram Naczelna Izba Lekarska - Sekretarz Naczelnej Rady Lekarskiej od 2014 - Członek Komisji Etyki i Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej od 2014 - Wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej 2010-2014 - Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej 2001 - 2010 - Sekretarz Naczelnej Rady Lekarskiej 1997 - 2001 Działalność publiczna: - Prezydent Stałego Komitetu Lekarzy Europejskich (CPME) 2010-2012 - Wiceprezydent CPME 2008-2009 - Członek Rady Programowej TVNMed 2006-2008 - Członek Rady Nadzorczej SKOK-u Izb Lekarskich 2001-2008 - Przewodniczący Komisji Etyki i Kodeksów Zawodowych CPME 2004-2005 - Członek Komitetu Łącznikowego Europejskiego Forum Organizacji Medycznych i Światowej Organizacji Zdrowia (EFMA/WHO) 2002-2003 - Skarbnik Krajowej Komisji Koordynacyjnej Niezależnego Zrzeszenia Studentów (NZS) 1981-1982 - Prezes NZS Akademii Medycznej w Warszawie 1980-1981 Praca: - 2013-2015 przewodniczący Rady Nadzorczej CM „Żelazna” - od 2010 ekspert w Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia - od 2005 asystent w Katedrze i Zakładzie Medycyny Rodzinnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (medycyna rodzinna dla studentów wydziału lekarskiego) - od 1984 roku lekarz podstawowej opieki zdrowotnej w Warszawie (1984-2010 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Lecznictwa Otwartego Warszawa Ursynów, od 1996 we własnej Przychodni Medycyny Rodzinnej (właściciel, kierownik, lekarz pierwszego kontaktu)) - 2001-2003 roku wykładowca w Wyższej Szkole Przymierza Rodzin w Warszawie (biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania dla studentów pedagogiki) - 1986-1991 lekarz zakładowy zakładów przemysłowych (ZARAT i ZMiK) w Warszawie - 1983-1989 lekarz zespołu wyjazdowego Pogotowia Ratunkowego w Warszawie - 1983-1984 lekarz stażysta w Zakładzie Opieki Zdrowotnej Warszawa Ursynów Przynależność do organizacji zawodowych: - Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce - Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej Wykształcenie: - 2004 kurs na kandydatów na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa - 2002 Podyplomowe Studium Bioetyki na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - 2000 Podyplomowe Studium Ekonomiki Zdrowia na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego - 1994 specjalizacja z medycyny rodzinnej - 1993 specjalizacja z medycyny ogólnej - 1983 dyplom lekarza na I Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie - 1977 matura w VI Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Reytana w Warszawie - 1973 Szkoła Podstawowa Nr 205 w Warszawie