23/03/2017
Interwencja ws finansowania ŚDS

Senator Konstanty Radziwiłł podjął w imieniu kierowników, pracowników i podopiecznych środowiskowych domów samopomocy działających na terenie Powiatu Pruszkowskiego, interwencję w sprawie wysokości finansowania ich działalności, która jest niezwykle ważna z punktu widzenia integracji społecznej ich podopiecznych. Niniejszym publikujemy odpowiedź jaka wpłynęła z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W rezerwie celowej budżetu państwa na 2017 rok przewidziano środki na uzupełnienie finansowania ŚDS do wysokości 200% kryterium dochodowego. W przyszłym roku kwota dotacji wyniesie 230% kryterium dochodowego.