02/12/2016
Spotkanie dyrektorów publicznych szpitali z terenu Powiat Otwockiego

W dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie dyrektorów publicznych szpitali z terenu Powiat Otwockiego. Na zaproszenie Konstantego Radziwiłła, Senatora reprezentującego m.in. mieszkańców Otwocka, do Ministerstwa Zdrowia przybyli dyrektorzy Powiatowe Centrum Zdrowia w Otwocku, Szpital Ortopedyczny. Otwock, Szpital Mswia W Otwocku oraz Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc. Na spotkaniu omówiono przyszłość, wyzwania oraz możliwości i kierunki rozwoju otwockich szpitali w kontekście wdrażanych zmian systemowych w służbie zdrowia. Dyrektorzy podsumowali też dotychczasową współpracę zarządzanych przez siebie placówek i nakreślili możliwości jej zacieśnienia w przyszłości. Poprawa koordynacji służby zdrowia na terenie powiatu niewątpliwie przyczyni się do wzrostu jakości i dostępności opieki zdrowotnej dla Mieszkańców.