02/03/2017
Spotkanie dyrektorów pruszkowskich szpitali

Wczoraj z inicjatywy Senatora Konstantego Radziwiłła odbyło się spotkanie dyrektorów trzech pruszkowskich szpitali: SPZZOZ Szpitala Powiatowego, Szpitala Kolejowego im. dr med. W. Roeflera oraz Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. A. Mazurkiewicza. Na spotkaniu obecni byli również przedstawiciele ich organów założycielskich (samorządu wojewódzkiego i powiatowego). Tematem spotkania były aktualne wyzwania pruszkowskich szpitali i ich przyszłość w kontekście wprowadzanej reformy, tzw. sieci szpitali.