16/05/2016
Konferencja "Przyszłość i zdrowie polskiej rodziny" w Grodzisku Mazowieckim

Wczoraj w Centrum Kultury w Grodzisku Mazowieckim odbyła się konferencja "Przyszłość i zdrowie polskiej rodziny". Prezes Związku Dużych Rodzin 3 Plus Joanna Krupska wręczyła Pani Premier Beacie Szydło statuetkę przedstawiającą dużą rodzinę - w podziękowaniu za realną politykę rodzinną realizowaną przez Rząd Prawa i Sprawiedliwości. Pani Premier zapowiedziała, że realizowany program Rodzina 500+ (złożono już 2,5 mln wniosków, a w wielu gminach rozpoczęto wypłaty świadczenia), to pierwszy rozdział polityki rodzinnej, po którym nastąpią kolejne. Następnie odbył się panel "Nowy rozdział polityki rodzinnej w Polsce" z udziałem m.in. wiceministra Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Bartosza Marczuka. Dyskutowano również o polityce migracyjnej i trudnej sytuacji, w jakiej znalazła się cała Europa. Wieczorem odbył się panel "Zdrowie prokreacyjne" z udziałem Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła, dr Ewy Ślizień-Kuczapskiej i dr Tadeusza Wasilewskiego. Dyskutowano m.in. o szerokiej gamie czynników wpływających na zdrowie prokreacyjne kobiet i mężczyzn, roli różnych instytucji w promocji zdrowia prokreacyjnego czy naukowych, medycznych podstawach różnych metod leczenia niepłodności. Minister przedstawił założenia Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020, którego szósty cel operacyjny, dodany przez nowe kierownictwo resortu zdrowia, dotyczy zdrowia prokreacyjnego. Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom konferencji, szczególnie licznie przybyłym rodzinom. Jednocześnie zapraszamy na wydarzenia w ramach trwającego tygodnia rodziny.