18/12/2018
Gala Finałowa Konkursu Recytatorskiego

W sobotę 15 grudnia 2018 w Szkole Podstawowej im. Wspólnej Europy w Zalesiu Górnym odbyła się Gala Finałowa Konkursu Recytatorskiego organizowanego przez Senatora RP Konstantego Radziwiłła z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Uczniowie ze szkół podstawowych mieli za zadanie napisać oraz wyrecytować wiersz o naszej Ojczyźnie. W konkursie udział wzięli reprezentanci 18 szkół podstawowych z powiatów: grodziskiego, pruszkowskiego, piaseczyńskiego oraz otwockiego. W skład komisji konkursowej weszli: Pani Agata Gregorczyk-Janik (założycielka Konstancińskiej Grupy Artystów POD PRĄD), Pani Agata Daniel (nauczycielka j. polskiego), Pan Krzysztof Jaśkiewicz (nauczyciel historii) oraz Pan Roman Paszkowski (nauczyciel, pasjonat literatury polskiej). W wyniku prac komisji konkursowej przyznane zostały 4 wyróżnienia oraz wyłoniono pięciu laureatów konkursu. Zwycięzcami Konkursu Recytatorskiego zostali ex aequo Marta Bonder (Szkoła Podstawowa Nr 5 im. K.K. Baczyńskiego w Piasecznie) oraz Patryk Marszałek (Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Józefa Piłsudskiego w Otwocku). Senator RP Konstanty Radziwiłł wręczając nagrody docenił znajomość historii wśród uczestników konkursu, a także dostrzegł, że rozumieją oni swoją odpowiedzialność za przyszłość Polski. Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom, nauczycielom, rodzicom oraz członkom komisji konkursowej za poświęcony czas, zaangażowanie i wkład pracy w uczczenie setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.