18/01/2018
Interwencja senatorska dot. przystanku autobusowego linii zastępczej ZG

Senator Konstanty Radziwiłł wystosował w imieniu mieszkańców Milanówka listy interwencyjne do Burmistrz Miasta Milanówka Pani Wiesławy Kwiatkowskiej oraz Prezesa Zarządu Spółki „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o. Pana Roberta Stępnia. Celem interwencji jest zorganizowanie dodatkowego przystanku autobusowego linii zastępczej ZG relacji Grodzisk - Warszawa Zachodnia przy ulicy Krakowskiej w Milanówku w pobliżu dworca PKP. Poniżej publikujemy odpowiedź Prezesa Zarządu Spółki „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o. Pana Roberta Stępnia, który podkreślił, że dojazd do ulicy Krakowskiej w Milanówku jest możliwy wyłącznie wąskimi i krętym uliczkami, w których przebieg nie wpisują się 12-metrowej długości autobusy, konstrukcyjnie przystosowane do obsługi tras podmiejskich i międzymiastowych. Promień skrętu tego typu autobusów wynosi minimum 10 metrów. Przy ulicach o szerokości ok 3,5-4 metrów i zakrętach pod kątem 90 stopni, występują na tyle istotne ograniczenia przestrzeni manewrowych, że wprowadzenie na te uliczki przez Spółkę KM autobusów wykorzystywanych do realizacji przewozów KZKDA, zagrażałoby bezpieczeństwu ruchu drogowego. Istotnym ograniczeniem są również liczne lokalizacje drogowe w których prześwit ulicy jest na wysokości około 2,5-3,5 metra od poziomu jezdni (czyli na wysokości dachu autobusu) ograniczony przez konary rosnących tuż przy krawędzi jezdni drzew a wymagane minimum to 3,5 metra. Efektem interwencji podjętej przez Senatora RP Konstantego Radziwiłła będzie korekta rozkładu jazdy linii KZKDA od dnia 20 stycznia 2018 roku. Zmieniona zostanie trasa przebiegu linii na terenie Milanówka ciągiem dróg Piłsudskiego-Warszawska-Podwiejska, uruchomiony zostanie przystanek przy ulicy Dębowej w kierunku Warszawy (co usprawni przesiadanie się podróżnych pomiędzy, autobusami linii ZM i ZG) oraz dwukierunkowo przystanek w okolicy budynku Dworca PKP przy ulicy Warszawskiej. Równolegle do zmian KZKDA Urząd Miasta Milanówka zobowiązał się do zmiany organizacji przewozów autobusowych w obrębie Miasta Milanówka w sposób usprawniający dojazd mieszkańców do przystanków obsługiwanych przez autobusy KZKDA.