01/12/2017
Konkurs plastyczny „Orzeł Biały - nasza duma”


Serdecznie zapraszamy szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe do wzięcia udziału w konkursie plastycznym „Orzeł Biały - nasza duma” organizowanym przez Kancelarię Senatu pod honorowym patronatem Marszałka Senatu RP Stanisława Karczewskiego. Wszelkie informacje oraz Regulamin znajdują się pod poniższym linkiem:
INFORMACJE
REGULAMIN KONKURSU

Kalendarium Konkursu:
10 stycznia 2018 r. – zgłoszenia szkół do udziału w konkursie 10 marca 2018 r. – ostateczny termin nadsyłania prac konkursowych 25 marca 2018 r. – ocena prac przez okręgowe komisje konkursowe 5 kwietnia 2018 r.– ostateczny termin przesyłania najlepszych prac wyłonionych na etapie okręgowym do Kancelarii Senatu 20 kwietnia 2018 r. – ocena prac przez Centralną Komisję Konkursową 21–30 kwietnia 2018 r. – ogłoszenie wyników konkursu wraz z prezentacją zwycięskich prac maj 2018 r.– odbiór prac z okręgowych komisji konkursowych