31/07/2017
46 posiedzenie Senatu zakończone

Na zakończonym w ubiegłym tygodniu 46 posiedzeniu Senat przyjął m.in. ustawę ratyfikującą umowę o lokalizacji siedziby Europejskiej Agencji Frontex w Warszawie, nowelizację przepisów o rejestrach medycznych, nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii (zmieniającą mechanizm obliczania opłaty zastępczej) oraz ustawę o Krajowym Zasobie Nieruchomości, której celem jest zwiększenie podaży mieszkań na wynajem o umiarkowanych czynszach, poprzez wykorzystanie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa. Więcej szczegółów dostępne jest na stronie Senatu RP.
Czytaj: 46 posiedzenie Senatu