19/07/2017
Porozumienie podpisane

Wczoraj w Ministerstwie Zdrowia podsekretarz stanu Marek Tombarkiewicz podpisał porozumienie z Komitetem Protestacyjnym Ratowników Medycznych oraz Sekcją Krajową Pogotowia Ratunkowego i Ratownictwa Medycznego NSZZ „Solidarność”.