04/07/2017
Interwencja senatorska dot. drogi wojewódzkiej 724

Mieszkańcy gmin Konstancin Jeziorna i Góra Kalwaria od dawna czekają na budowę obwodnicy - drogi wojewódzkiej DW724 w nowym śladzie. W ich imieniu Senator Konstanty Radziwiłł podjął interwencję u Dyrektora Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich. Niniejszym publikujemy otrzymaną odpowiedź. Będziemy informować o dalszych działaniach podejmowanych w tym zakresie. W kontynuacji interwencji senatorskiej dot. drogi wojewódzkiej 724 Senator Radziwiłł wystosował pismo do Wojewody Mazowieckiego nadzorującego Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Publikujemy odpowiedź Wojewody Mazowieckiego i pismo Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, który nie wyraził zgody na przeniesienie kapliczki, która jest być może jedynym takim znakiem granicznym na Mazowszu, który przetrwał do naszych czasów.