29/06/2017
44 posiedzenie Senatu

Dziś Senat zakończył obrady w ramach 44. posiedzenia. Jedną z przyjętych ustaw jest Ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Celem ustawy jest systemowe wyrównanie dysproporcji w wynagrodzeniach przedstawicieli zawodów medycznych, które narosły przez lata zaniedbań i jedynie incydentalnych działań. Choć oczekiwania pracowników służby zdrowia są o wiele wyższe, to ustawa uwzględnia aktualne i przyszłe realne możliwości budżetowe. Łączne skutki wprowadzenia przepisów wyniosą do 2021 roku 16,8 mld zł.
Czytaj: 44 posiedzenie Senatu