16/06/2017
Spotkanie ws. pruszkowskich szpitali

W związku z wchodzącą w życie ustawą wprowadzającą tzw. sieć szpitali i przyszłością szpitali na terenie powiatu pruszkowskiego w jej kontekście, w dniu 5 czerwca, z inicjatywy Ministra Zdrowia Senatora Konstantego Radziwiłła odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli przedstawiciele samorządu powiatowego i wojewódzkiego. Minister Radziwiłł wskazał na możliwości działań, które w najlepszy sposób zabezpieczyłyby dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej dla Mieszkańców powiatu. Jednocześnie podkreślił, że wymagają one odważnych i odpowiedzialnych decyzji władz samorządowych, ponad podziałami politycznymi.